Účetnictví (dříve podvojné účetnictví) 

  • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
  • zpracování daňového přiznání k DPH (měsíční, kvartální), včetně souhrnných hlášení
  • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob
  • zpracování ostatních daní (daň silniční, daň z převodu nemovitostí, daň darovací, daň spotřební atd.)
  • účetní a daňové poradenství
  • příprava podkladů ke kontrole
  • zastupování na úřadech

Po uzavření a ukončení účetního období, obdrží klient kompletně uspořádané a popsané doklady za celé období a veškeré účetní sestavy (účetní deník, hlavní kniha, přehled pohledávek a závazků, přehled majetku, roční účetní závěrka, daňové přiznání).

 

+420 603 108 053

Novodvorská 1043/16, Třebíč 67401

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.